Adatkezelési szabályzat

Szállítási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Üzemeltetési adatok

Üzemeltető neve: Orosklíma épületgépészeti Szoc. Szövetkezet

Üzemeltető adószáma: ‎25545759204
Üzemeltető cégjegyzékszáma: ‎04 02 001805

NAIH-

NEHITI engedély szám:

Cégbíróság: Orosházi Járási Bíróság

Üzemeltető e-mail címe: info@orosklima.hu

Telefonszám: +36-20/989-6660
Kapcsolattartó neve: Orosklíma épületgépészeti Szoc. Szövetkezet
A szerződés nyelve: magyar

Tárhely szolgáltató:

Kátai Attila E.V.

5900 Orosháza Balassa Pál utca 25/A

www.coffedesign.hu

 

Általános Információk:

Az “orosklima.hu” web áruház főként ékszerek árusításával foglalkozik.

Rendelési információk

A web áruház magánembereket, viszonteladókat is egyaránt kiszolgál. A magánemberek esetében vásárláskor szükséges a regisztráció és az adatok megadása.

A rendelések feldolgozása tárgyi munkanapon 8.00-16.00 óráig történik, az ez utáni megrendeléseket a következő munkanapon iktatjuk. Minden esetben automatikus üzenetet küldünk, ha megkaptuk megrendelését. Ha ez az értesítő nem érkezik meg, akkor kérjük, ellenőrizze e-mail címét és vegye fel a kapcsolatot kollégánkkal. A feldolgozást követően elektronikus levélben értesítjük a megrendelőt a teljesítés idejéről és átvétel várható napjáról.

A web áruházban látható képek egy része illusztráció és eltérhetnek a valóságtól. Cégünk nem vállal felelősséget az esetleges technikai ismertetők a beszállító vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változtatása miatt. Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelésének visszautasítására részben vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerül sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg küldőjének részére.

A megjelenített termékek kizárólag on-line, házhoz szállítással rendelhetőek meg. Adategyeztetés telefonon vagy e-mailben történik az adott rendelésszámra hivatkozva.

A rendelés menete

Egyéni vásárlók esetében legkésőbb a vásárlás végén szükséges a regisztráció.

A termékleírások után látható Kosárba gomb megnyomásával helyezheti saját kosarába a terméket. A képernyőn megjelenik egy információs panel, mely kiírja, hogy mit tett a kosarába és választhat a további vásárlás vagy a megrendelés között, ezzel jelentős időt megtakarítva. A Vásárlás folytatása szövegre kattintva további termékeket helyezhet el kosarában, míg a Megrendelés szóra kattintva megjelenik kosara, melyben átnézheti rendelését és kiválaszthatja a szállítás módját. Itt írhatja be kedvezményre jogosító kuponjának a kódját, ha rendelkezik ilyennel. Külön feltüntetve láthatja a rendelt termékek árát, a kedvezményt, a szállítási költséget és a bruttó végösszeget. A webáruházban minden esetben bruttó árakat tüntetünk, fel tehát tartalmazzák az érvényben lévő Áfa-t. A zöld színű, Rendben, tovább gomb segítségével eljutunk az adatok ellenőrzése megadása oldalra, ahol a számlázási és szállítási adatokat ellenőrizhetjük, módosíthatjuk. Ha már regisztráltak, akkor csak át kell nézni azok helyességét. Megjegyzés a vásárláshoz ablakban lehetőség van bármilyen, nem csak a szállítás mikéntjével kapcsolatos adatokat, kéréseket és kérdéseket beírni.

A kuponkedvezmény más akciókkal nem összevonható és csak a megadott termékre érvényes.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását követően, melyet kérjük, hogy olvasson el, a Vásárlás gomb megnyomásával válik véglegessé megrendelése. Az oldalon megjelenik, hogy megrendelése beérkezett és láthat egy újabb összegző felsorolást a bruttó árakkal együtt.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak nem tartalmazzák a törvényben előírt ÁFA-t. azonban nem minden esetben tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

Fizetési lehetőségek

A megrendelt termékeket utánvéttel vagy előre utalással fizetheti ki számla ellenében. Utánvét esetén a csomag tartalmazza a készpénzes számlát, előreutalás esetén a megrendelést követően e-mail-ben és postán elküldjük a Megrendelő részére az átutalásos számlát, s annak beérkezésekor utalhat.

Szállítási lehetőségek

Postai 1-3 napos szállítási garancia

Az MPL szállítás Magyarország egész területére megrendelhető ezzel a díjszabással méret és súlykorláttal.

Háznál történő kézbesítés esetén
Időgarancia 1-3 munkanap
5 kg-ig 2.100 Ft
10 kg-ig 2600 Ft
20 kg-ig 3300 Ft
30 kg-ig 5000 Ft
 *Az árak az áfát tartalmazzák

Csomagolás

A termékek gyári csomagolásban kerülnek kiszállításra.

 

Elállás jogának ismertetése

Az elállás jogát a 17/1999 (II.5) Korm. rendelet szabályozza, melyet, itt közzé teszünk.

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet

a távollevők között kötött szerződésekről

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:1

 1. (1)2A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).

(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)3 a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;

 1. b) automatából történő értékesítésre;

c)4 nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;

 1. d) az építési szerződésre;
 2. e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
 3. f) az árverésen kötött szerződésre.

(4)5 Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit

a)6 az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá

b)7 az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.

(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.

 1. (1)8A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
 2. a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;
 3. b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
 4. c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
 5. d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
 6. e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
 7. f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
 8. g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
 9. h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

(2)9 A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.

(3)10 Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

 1. (1)11A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban – papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón – a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de – kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik – legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátani.

(2)12 Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:

 1. a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
 2. b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;
 3. c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);
 4. d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.

(3)13 Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.

(4)14 E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 1. 15(1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.

(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát

 1. a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
 2. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig

(3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.

(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 1. A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

a)16 szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

b)17 olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

c)18 olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

 1. d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

e)19 hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;

 1. f) szerencsejáték-szerződés esetében.
 2. (1)20Ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a vállalkozás által nyújtott kölcsön [a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 2. § o) pontja] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.

(2)21 A fogyasztó a vállalkozásnak a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető.

(3)22 Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha a termék árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a vállalkozás előzetes megállapodásán alapul. A vállalkozás köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.

 1. (1)23Ha a felek a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, a vállalkozás a szolgáltatás rendeltetéséből kétségtelenül megállapítható időpontban, ennek hiányában a fogyasztó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek a vállalkozáshoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

(2)24 Ha a vállalkozás a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a vállalkozást nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

(3)25 Ha a vállalkozás a szerződésben meghatározott módon helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a vállalkozást terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő termékkel, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a vállalkozás egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

 1. (1)26A vállalkozás nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan terméket értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.

(2)27 A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a vállalkozás ajánlatának – hallgatólagos – elfogadását.

 1. (1)28A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a vállalkozás a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.

(2)29 Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a vállalkozás a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.

 1. 30A vállalkozást terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.
 2. (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.

(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.

(3)31 Ha a rendelet hatálya alá tartozó szerződés az Európai Gazdasági Térség valamelyik államával szoros kapcsolatban áll, harmadik ország jogának a felek által a szerződésre irányadó jogként való választása érvénytelen annyiban, amennyiben e harmadik ország joga az említett államnak a 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabálya eltérést nem engedő rendelkezésével ellentétes. Az érintett kérdésben a felek által választott jog helyett az említett állam jogát kell a szerződésre alkalmazni.

11/A. §32 A 2. és 3. § rendelkezéseinek megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben meghatározott szabályok szerint jár el.

 1. (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.

(2)33

(3)34 Ez a rendelet a távollévők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló, 1997. május 20-i 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja; az irányelv 8. cikke kivételével.

 

A Megrendelő 8 munkanapon belül írásban elállhat a megrendelésétől.

Amennyiben sértetlen állapotban visszaküldi a csomagot, abban az esetben a csomag árát 18 napon belül visszatérítjük, megadott számlaszámra elutaljuk. A visszaküldés költsége a Megrendelőt terheli. Amennyiben nem juttatja vissza az üzemeltető székhelyére, úgy a 18 napos pénz visszafizetési garanciát sem áll módunkban teljesíteni.

Ha a csomagban található terméken nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülést találunk, úgy az abból eredő kár megtérítése a Megrendelőt terheli.

Általános Szerződési Feltételek elfogadása

Kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal. A webáruház működésével, megrendelési, szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk.

Adatkezelési információk

Az adatkezelési szabályok egyszerűek. A webáruház automatikusan tárolja a kedves Megrendelők adatait, melyet harmadik félnek semmilyen formában, még statisztikai adatnak sem adunk tovább, kivéve szállítás céljából az átvevő nevét, címét és telefonszámát, mely elengedhetetlen a sikeres teljesítéshez. A megrendelő külön írásbeli kérésére és jóváhagyásával valamely technikai feladat megoldása érdekében a telefonszám kiadható harmadik félnek.

A Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság  Hatóság által megszabott adatvédelmi irányelveket alkalmazzuk, adatvédelmi nyilvántartásban szereplünk. A 2011. évi CXII. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló vonatkozó törvénynek megfelelően kezeljük a megrendelők és látogatók adatait.

Cookie-k (sütik) használata

Ezen a honlapon ún. cookie-kat (magyarul sütiket) használunk. Ezek rövid szövegfájlok, amelyeket a böngésződ a gépedre tölt le, hogy javítsuk a felhasználói élményt. Általában a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. a kosár egy webáruházban, és név nélkül szolgáltatnak adatokat harmadik fél részére, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a felhasználói élményedet segítik. Ennek ellenére ha úgy döntesz, kikapcsolhatod a cookie-k engedélyezését ezen a honlapon vagy más honlapokon. Ennek a leghatékonyabb módja, ha a böngésződön belül állítod be, aminek a módját a böngésződ Súgó részében találod. További információt angolul az the About Cookies website honlapon találsz.

NAIH-